EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Çimento Sektöründe Sağlık Gözetimi Rehberler Dizisi Yayınlandı

Çimento sektöründe büyük öneme sahip ve daha kurumsal bir şekilde yönetilmesi gereken “iş sağlığı” konusunda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) olarak sektörel yeterliliğimizi artırmak amacıyla “Çimento Sektörü Sağlık Gözetimi Projesi” yürütüldü.

Proje kapsamında, pilot fabrikalarda saha ve ortam gözetimi verileri ile işyeri sağlık birimi kayıtları incelenerek, mevcut durumda yürütülen sağlık gözetimi uygulamaları değerlendirildi ve risk altındaki çalışanları temsil eden gruplarla odak grup görüşmeleri yapıldı.

Pilot fabrikalarda gerçekleştirilen incelemeler sonrası hazırlanan sektörel rapor ve iş sağlığına ilişkin rehberlerin taslakları oluşturuldu. Bu kapsamda, işyeri hekimlerine yönelik olarak gerçekleştirilen iki günlük eğitim ile rehberlere ilişkin ayrıntılar ve teorik bilgiler işyeri hekimleri ile paylaşılarak müzakere edildi. Yine işyeri hekimlerine yönelik olarak düzenlenen iki günlük eğitimle ÇEİS üye fabrikalarında iş sağlığı ve meslek hastalıkları özelinde yaşanan ya da yaşanabilecek birçok probleme ilişkin detaylı açıklama ve çözüm önerileri örnek olaylar üzerinden aktarıldı.

Diğer sağlık personeli ve İSG yöneticileri için düzenlenen eğitimle ise fabrikalarda dikkat edilmesi gereken sağlık gözetimi konuları ile rehberlere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları yöneticilerine yönelik bir eğitim düzenlendi. Söz konusu eğitimde işyeri sağlık biriminin yönetimi, organizasyondaki yeri, sağlık riskinin değerlendirilmesi ve sağlık gözetiminin yapılandırılması, sağlık hizmetlerinin yeterlilik ve etkinliği ile dışarıdan hizmet alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aktarıldı.

Söz konusu proje kapsamında ayrıca, “Çimento Sektörü Mesleki Sağlık Riski Gözetimi Geliştirme Projesi Sonuç Raporu” ÇEİS üyelerine iletildi. Raporda, projedeki adımlar anlatılarak bu süreçte hangi çalışmaların yürütüldüğü ortaya konuldu. Ayrıca, sektörümüzün mesleki sağlık risklerinin yönetimine ilişkin mevcut durumu, elde edilen nitel ve nicel verilerin analiziyle birlikte ortaya konuldu. Mesleki sağlık risklerinin yönetimi ve sağlık gözetimine ilişkin iyileştirme önerilerine yer verildi.

Proje çalışmalarının devamı olarak ise özellikle işyeri hekimlerinin kullanımı için aşağıda yer alan başlıklarda sektörel sağlık gözetimi rehberleri hazırlandı;

Yeni yasal gereklilikleri karşılayacak, olası mesleki sağlık risklerini sektöre-işe özgü olarak değerlendiren, çimento sektörü için mesleki sağlık gözetimi sürecinin yapılandırılması ile standartlarının tanımlanması amacıyla hazırlanan rehberlerin baskı hali ÇEİS üyelerine iletildi.

Söz konusu rehberlerin uygulamacılar için yararlı olmasını diliyoruz.