EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sendikamız tüzüğünde belirtilen ana faaliyet konularının yanı sıra Üyelerimizde uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin işleyişinde karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm yolları üretmek, üyelerimize teknik destek sağlamak ve Sendikamızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en duyarlı İşveren Sendikaları arasında yer alması taahhüt edilir.

İSG ve diğer ilgili ulusal mevzuat hükümleri ile uluslararası standartlara Sendika Merkezi olarak uymak ve bu yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikleri zamanında üyelerimize ileterek liderlik göstermek faaliyetlerimizin önemli bir parçasıdır.

Sendika Merkezinde yapılan faaliyetlerimizin çalışanlarımıza ve alt işverenlerimize etkilerinin ve risklerinin analiz edilerek azaltılması, ortadan kaldırılması ve İSG performansımızın sürekli iyileştirilerek güvenli bir çalışma ortamının yaratılması amaçlanmaktadır.

Çalışanlarımıza ve üyelerimize iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vererek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak faaliyetlerimizin önemli bir parçasıdır.

Çalışanlarımız ve alt işverenlerimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli danışma ve katılımın sağlanmasını taahhüt ederiz.

Uygun kaynakların sağlanması ve bu politikaya uyulması, Genel Sekreterden başlayarak ÇEİS’in her çalışanı ile işyerinde hizmet gören alt işveren işçilerinin sorumluluğu ve işinin ayrılmaz bir parçasıdır.