EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ÇEİS Hakkında

[:tr]

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 28 Kasım 1964 tarihinde; Anadolu Çimentoları T.A.Ş., Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikaları A.Ş., Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş., İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş., Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. tarafından çimento sektöründe faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, üyelerinin çalışma ilişkilerinde; var olan mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirerek, Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

Kamu maliyesindeki açıklar, yatırımdaki daralmalar, dış ticaret açıklarının artması, insan kaynaklarındaki yetersizlik, teknolojide, ulusal ve uluslararası rekabet koşullarındaki gelişmeler sonucu oluşan ekonomik zorlukları, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, sektörde yer alan işçi sendikası ile birlikte aşmak amacını taşımaktadır.

Sendikamızın amacı Ana Tüzüğün 2. maddesinde hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddede “Sendikanın amacı üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek; bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.” hükmü yer almaktadır.

Sendikamız, üyelerini ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, doğrudan veya üyesi bulunduğu kurumlar vasıtasıyla temsil etmektedir.

ÇEİS, üyelerini birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ve kurullarda temsil ederek çalışma hayatı ile ilgili konularda gelişmeleri takip etmekte ve üyelerini bilgilendirmektedir.

[:en]

Cement Industry Employers’ Association (CEIS); is founded in 1964 with the aim of improving and looking after members’ interests and mutual rights, supporting their efficiency, managing collective bargaining process, raising the awareness of occupational safety and health in industrial relations. CEIS not only takes actions in the field of industrial relations and human resources but carries out the activities of occupational safety and health, occupational standards, vocational qualifications and statistical researches. As of today, 64 cement plants owned by 33 companies operating in cement sector, 95% of which are members, are being represented by CEIS both in domestic and international platforms.


MAIN ACTIVITIES’ OF CEIS ARE;


Law and Industrial Relations 
Member companies specific; 
– Group collective agreement negotiations 
– Legal consultancy 
– Tracking of developments in labour law 
– Generating work life related employer opinions 
– Labour law and industrial relations related activities 
– Compensation Survey Report Project 


Occupational Safety and Health 
Member companies specific; 
– Cement Industry OSH Training Center 
– World Day for Safety and Health at Work activities 
– Guidelines on occupational safety and health 
– Five Star Occupational Safety And Health Audit 
– Health Surveillance Project 
– ÇEİS OHSAS 18001 Project 


OSH Awards 

– Ministry of Family, Labour and Social Services, Best Employer Award, 
– Ministry of Family, Labour and Social Services, 7th International Conference on OSH, 2014 Award 
– Ministry of Family, Labour and Social Services, 8th International Conference on Occupational Safety and Health, 2016 Award 
– Istanbul Metropolitan Municipality, Innovation Award, 2018 


Vocational Training – Vocational Qualification 

Cement industry specific 
– ÇEİS Test and Certification Center (ÇESBEM) 
– Occupational standards and vocational qualifications 
– Vocational training in cooperation with Kocaeli University 


EU Projects 
– Establishment of Vocational Testing and Certification System in Turkish Cement Industry (CemenTTest) 
– Work and Career Support for Young People (Kari-Des) 
– Cementing Training Institutions: A New Approach To Mobility (CEMTINET) 

Trainings 
– Senior Executive Development Program in cooperation with Koç University 
– ÇEİS Leadership Development Program in cooperation with Sabancı University 
– Basic Concepts of Industrial Relations for Technical Managers 
– HR Masters in collaboration with PERYÖN 
– Human Resources Specialist Program in cooperation with Boğaziçi University 


Statistics and Research 

– Occupational Health and Safety 
– Human Resources 
– Wage 
– Employment 

[:]