EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında on evrensel ilkeyi daha iyi bir konuma ulaştırmak amacıyla işletmeleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve hükümetleri bir araya getiren, dünyanın gönüllülük esasına dayalı en büyük kurumsal vatandaşlık girişimidir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, ortak hareketten doğan güç ile aşağıdaki on ilkeyi dünya genelindeki iş etkinliklerinde temel uygulama haline getirmeyi ve Birleşmiş Milletler’in daha geniş çaplı hedeflerine destek olacak şekilde eylemleri hızlandırmayı amaçlamaktadır.

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
Sendikamız üyelerine hizmet vermenin yanı sıra toplumsal, sektörel ve küresel anlamda da sorumlulukları olduğunun bilincindedir. Bu sorumlulukların bir gereği olarak, 12 Kasım 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. ÇEİS, Ülkemizde bu sözleşmeyi imzalayan ilk işveren sendikasıdır. Söz konusu imza ile Sendikamız; sözleşme ilkelerinin mümkün olan en üst düzeyde uygulanmasını ve bu itibarla, küresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma ile sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı artırıcı her türlü projede yer almayı taahhüt etmiştir.
Sendikamız “10 Temel İlke” kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerini, yaptığı raporlamalarla kamuoyuna duyurmaktadır.

Buna göre ÇEİS,
• I. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimini (COP) 23 Aralık 2009 tarihinde,
• II. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 12 Ekim 2016 tarihinde,
• III. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 08 Ekim 2018 tarihinde,
• IV. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 07 Temmuz 2021 tarihinde hazırlamış olup; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi tarafından onaylanan Raporlar, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin resmi internet adresinde (www.unglobalcompact.org) yayımlanmıştır.

• 23 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan ve 2007-2009 yıllarını kapsayan I. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
• 12 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan ve 2014-2016 yıllarını kapsayan II. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
• 08 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ve 2016-2018 yıllarını kapsayan III. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
• 07 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan ve 2018-2020 yıllarını kapsayan IV. Rapora ulaşmak için tıklayınız.