EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Bu sitedeki tüm içerik sadece kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. İçerik ve her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’na (ÇEİS) aittir. Bunların ÇEİS’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler, yazıcıdan çıktı alabilirler. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

Bu sitedeki bağlantıların kullanıcıyı başka sitelere götürmesi halinde ÇEİS bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez. ÇEİS, bağlantı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/doğabilecek hiçbir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. ÇEİS, bu tür sitelerin içeriklerinden veya gizlilik ilkelerinden veya güvenliğinden sorumlu değildir ve bunlar üzerinde herhangi bir denetimi yoktur.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar, sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır ve ÇEİS bunların belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. ÇEİS’in bunların kullanımından dolayı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

Kullanıcıların bu siteye erişimi, kullanımı veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeleri nedeniyle bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında olabilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek bir virüsten ÇEİS sorumlu değildir. Bu sitedeki bilgilere erişilmesi veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda kullanıcıların bilgisayar donanımına veya başka cihazlarına girebilecek virüslerden veya benzeri olası zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez ve ÇEİS bunlardan dolayı kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

Kullanıcıların sitede yer alan içerikleri kullanmalarından doğabilecek riskler kendilerine aittir. ÇEİS bu içeriğin kullanımı ile ilişkili hiçbir zarardan sorumlu değildir ve bunların doğru, eksiksiz veya güncel olacağını garanti veya beyan etmemektedir.
Bu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişiler ÇEİS’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

Kullanıcılar, sitede bulunan formlar aracılığı ile kişisel bilgi göndermeleri halinde, bu bilgilerin ÇEİS tarafından kullanımını kabul ederler. ÇEİS, kişisel bilgileri gizli tutar ve hiçbir ticari amaçla üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşmaz. Bununla birlikte kullanıcılar, kişisel bilgilerinin site yönetimine yardımcı veya e-posta vb. gönderme gibi yönetici etkinlikleri ÇEİS adına gerçekleştiren üçüncü kişi servis sağlayıcılara verilmesini peşinen kabul ederler. Kullanıcı bilgileri sadece kısıtlı amaçlar için (basın bülteni, yazılı bildirim vb. gönderimi) kullanılabilir. Kullanıcılar, bu tür belgelerin gönderiminin durdurulmasını her zaman talep edebilirler. ÇEİS kullanıcıların kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcılara ait kişisel bilgiler; (i) yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, (ii) kişilere ait bilgilerin, yasal bir uygulama veya bir yargı/idari/denetim organının talebi doğrultusunda veya (iii) ÇEİS veya site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir.

Kullanıcılar tarafından sağlanan tüm bilgilerin kayıp, amaç dışı kullanım, değiştirme veya bozma gibi tehditlere karşı korunması için makul düzeyde teknolojik ve operasyonel güvenlik önlemleri alınmıştır.

Sitede dolaşımı kolaylaştırmak ve giriş yapan kullanıcıların sayılması için “cookie”ler kullanılabilir. Bunlar, kişisel bilgi toplamak amaçlı değildir ve birçok tarayıcı, bu tip izleme araçlarının devre dışı bırakılmasına olanak sağlamaktadır. Bu izleme teknolojisini engellemeye ya da devre dışı bırakmaya programlı tarayıcı kullanan kullanıcıların sitenin bazı kısımlarına erişimi mümkün olmayabilir.

Kullanıcıların bu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmalarından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden dolayı ÇEİS’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
ÇEİS, bu şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme
hakkını haizdir.

Kullanıcılar, bu siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu şartlarla bağlı olduklarını ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili bütün yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacaklarını açıkça kabul etmiş sayılır.
Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmektedir. ÇEİS, bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. ÇEİS ya da başka bir grup şirketi ya da bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.

Bu kullanım haklarından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.