EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ÇİSİEM’de ÇEİS İSG Liderlik Programı Başlıyor!

Sendikamız tarafından yönetilen “Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezinde (ÇİSİEM)”, genel katılıma açık eğitimler ile 16 saatlik zorunlu İSG eğitimlerine çimento sektörü ve diğer sektör çalışanlarının yoğun katılımlarıyla devam ediliyor.

ÇİSİEM’de gerçekleştirilen bahse konu eğitimlere ilave olarak, Sendikamız tarafından “ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Liderlik Programı” tasarlandı. Çimento sektörü orta kademe yöneticilerine yönelik olarak tasarlanan program,11 Şubat 2020’de başladı.

Programın amacı, İSG sorumluluğunun İSG departmanının yanı sıra, tüm çalışanlar ve yöneticilerde olduğunu yerel ve uluslararası referanslar dikkate alınarak, Türkiye dinamikleri, üretim alışkanlıkları ve spesifik çözüm modelleri üzerinden aktarmak ile bu sorumluluğun nasıl daha iyi bir şekilde yönetileceğine ilişkin ipuçlarını paylaşmaktır.

Program, 4 modülden oluşmakta olup, eğitimler toplamda 12 gün sürecektir.

Buna göre modül başlıkları aşağıdaki gibidir;

  • Modül 1 – Güvenli Yönetime Giriş
  • Modül 2 – Yüksek Riskler İşlerin Yönetimi
  • Modül 3 – İSG Yönetimi Nasıl Olmalı
  • Modül 4 – Program Bitirme Projesi

Katılımcının ÇEİS İSG Liderlik Programı Sertifikasına hak kazanabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir;

  • Eğitimlerin 4 Modülünü de 12 ay içinde tamamlaması
  • Her bir modüle en az %90 devam etmesi
  • Modül sonlarında gerçekleştirilen değerlendirme sınavından en az %70’lik başarı sağlaması
  • Belirlenen süre içinde Bitirme Projesini başarıyla tamamlaması

şeklindedir.

Her modülün sonunda eğitime katılım/başarı belgesi verilecek olup, program tamamlandığında “ÇEİS İSG Liderlik Sertifikası” verilecektir. Ayrıca, “ÇEİS İSG Liderlik Sertifikası”nın ekinde verilecek transkriptte her bir eğitime ait başarı durumu belirtilecektir.

Programa özellikle mavi yaka çalışanlar ile üst yönetim arasında köprü görevi gören teknisyen, mühendis, şef ve müdürlerin katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Bahsi geçen orta kademe yöneticilerin İSG yetkinliklerinin artırılmasının, sektörümüzün İSG kültürünün gelişimine oldukça önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Program dahilindeki eğitimler Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 ÇİSİEM, Darıca / KOCAELİ adresinde yer alan Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’nde (ÇİSİEM) gerçekleştirilecektir.

Programın her bir eğitim modülüne yönelik planlı eğitim takvimi Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’nin (ÇİSİEM) www.isgegitimmerkezi.org internet adresinde yayınlanacaktır.

ÇEİS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİDERLİK PROGRAMI
MODÜL GÜN BAŞLIK İÇERİK
MODÜL 1 4 Güvenli Yönetime Giriş Güvenli yönetime giriş
Sıfır kaza vizyonu
İSG liderliği
Sorumluluklarımızın farkına varmak (İSG Mevzuatı ve Yöneticilerin Sorumlulukları)
İSG’ye sistematik yaklaşım (ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama)
Etkili İSG kurulu toplantısı nasıl yapılmalı?
Çalışanlar Neden Güvensiz Davranır?
İSG Farkındalığı (5 duyu etkinliği)
7 güvenli davranış alışkanlığı ne olmalı?
İSG performansı nasıl ölçülmeli?
Başkaları ne yapıyor?
İSG iyi uygulama örnekleri
İSG’de dijital çözümler
MODÜL 2 4 Yüksek Riskli İşlerin Yönetimi Riskler nasıl Yönetilmeli?
Risklerin kontrolü
İşyeri tehlikeleri
Sağlık risklerinin yönetimi
Ergonomik risklerin yönetimi
Fiziksel risklerin yönetimi
Kimyasal risklerin yönetimi
Biyolojik risklerin yönetimi
Psikolojik risklerin yönetimi
İş İzinleri Sistemi gereklilikleri
Kapalı alanlarda güvenli çalışma
Yüksekte güvenli çalışma
Ateşli işlerde güvenli çalışma
Ön ısıtıcılarda güvenli çalışma
İskele denetimi
Güvenli yük kaldırma
Fabrika içi trafik güvenliği
EKED sistemi gereklilikleri
MODÜL 3 4 İSG Yönetimi Nasıl Olmalı? Etkili İş güvenliği konuşması nasıl yapılmalı?
İSG Oditi nasıl yapılmalı?
İSG’de geri bildirim verme
Kaza ve olaylar nasıl araştırılmalı?
Alt İşveren ve Yüklenici İşlerinde İSG Nasıl Yönetilmeli?
Evrak yönetimi
Ödül ceza sistemi
Acil durumlara hazır mıyız?
Doğru KKD seçim kriterleri nedir?
MODÜL 4 Program Bitirme Projesi Konuyu pekiştirmek amacıyla,
fabrikanın İSG ile ilgili yaşadığı bir sorunun çözümü fabrikanın talebi
çerçevesinde belirlenerek, katılımcı tarafından iş güvenliği uzmanı
koordinasyonunda hazırlanacaktır.

 

Faaliyete Ait Görseller