EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Verilen İSG Eğitimlerin Etkinliğinin Artırılması Projesi (İSG Eğit-Art)

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile Kanun’a bağlı olarak çıkartılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te işverenin, çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen şartlar ve Yönetmelik ekinde belirlenen konularda eğitim verilmesine ilişkin olarak zorunluluk getirilmiştir.

 

Sanayide iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesinde en önemli araç kuşkusuz İSG eğitimleridir. Bu proje ile İSG Mevzuatı gereği tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerindeki ve özellikle de çimento sektöründeki İSG kültürünü geliştirmek için fabrikalarda verilen İSG eğitimlerine belirli bir standart getirmek amaçlanmıştır. Buradaki standardizasyondan kastedilen ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan 19 konu başlığı altındaki tüm eğitimlerin, belirlenen hedef davranışlar, bu hedef davranışa göre geliştirilen ölçme araçları (ön test – son test), ders planları, sunular ve ders notları ile desteklenerek daha etkin bir şekilde verilmesini sağlamaktır.

Sendikamızca geliştirilen bu proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından onaylanmış ve proje bütçesinin tamamı söz konusu Kurulca fonlanmıştır.

Proje kapsamında, aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

  • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla; görev tanımlarının, yaşanan ramak kala olaylarının, son 5 yılda özellikle çimento sektöründe meydana gelmiş kaza kayıtlarının incelenmesi ile tehlike/risk Bildirimleri ve değerlendirmelerin incelenmesi yapılarak sektörün ihtiyacı olan İSG eğitimleri belirlenmiş,
  • Eğitimlerin yasal şartları, hedef davranışları, amaç ve hedefleri belirlenmiş,
  • Eğitimler kapsamında ölçme araçları olan ön test ve son testler hazırlanmış,
  • Eğitim sunu ve notlarının içerik ve tasarımları hazırlanmış,
  • Ankara’da, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve eğitim planlamacılarına yönelik olarak bir günlük “İSG Eğitimleri Nasıl Verilmeli?” konulu seminer düzenlemiş,
  • Ankara’da, çalışan temsilcileri ve çalışanların katıldığı bir günlük, “İSG Farkındalığını Artırma” semineri düzenlenmiştir.

Faaliyete Ait Görseller