EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uyum Projesi (İSG Uyum)

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile Kanuna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlerden oluşan ilgili ikincil mevzuat, İSG alanında ciddi bir dönüşüm yaratmıştır. Bu doğrultuda söz konusu mevzuata ilişkin bilinçlendirmenin ve İSG farkındalığının oluşturulması ile toplumsal “güvenlik kültürü”nün gelişmesine katkıda bulunması amacıyla Sendikamız tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uyum Projesi (İSG-UYUM)” geliştirilmiştir.

 

Sendikamızca geliştirilen bu proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul tarafından onaylanmış ve proje bütçesinin tamamı söz konusu Kurulca fonlanmıştır. Projenin hedefi, Türkiye’de öncelikli olarak çimento sektöründe olmak üzere projenin yürütüldüğü illerdeki sanayinin tüm dallarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatın doğru anlaşılarak uygulanmasına yönelik kaynaklar oluşturarak (internet sitesi kurulumu, aplikasyon geliştirme, basılı mevzuat vb.) ve eğitimler vererek İSG bilincinin artırılmasına ve İSG kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında Mart-Aralık 2014 dönemi arasında;

  • İSG Mevzuatının düzenlenecek seminerlerde aktarılabilmesini sağlamak için sunum ve eğitim notlarının hazırlanmış,
  • Söz konusu sunum ve eğitim notlarının, seminerler sonrasında katılımcılar tarafından kullanılabilmesi amacıyla İSG Mevzuatının da içinde bulunduğu USB bellekler ile paylaşılmış,
  • İSG Mevzuatı derlenerek bir kaynak klasör haline getirilerek basılmış,
  • İSG Mevzuatının derlendiği bir internet sitesi kurulmuş,
  • İSG Mevzuatının derlendiği hem IOS hem de Android tabanlı akıllı telefon ve tabletlerde çalışacak bir aplikasyon geliştirilmiş,
  • Proje Ortağı olan fabrikaların bulunduğu 3 ilde (Kayseri, Erzurum, İzmir) çimento fabrikalarında ve farklı işkollarındaki İSG Profesyonelleri ile çalışan temsilcilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiş,
  • Söz konusu eğitim seminerlerinde öncelikle İSG alanında farkındalık yaratarak kültürel değişimin sağlanması amacıyla tasarlanan yaklaşık 2 saat süren interaktif ve öğretici İSG konulu tiyatro oyunu sergilenmiş,
  • İSG forum tiyatro etkinliği sonrasında, İSG mevzuatının katılımcılarla paylaşılarak konuya ilişkin bilinçlendirmenin yapılacağı eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

Faaliyete Ait Görseller