EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

İş Sağlığı ve Güvenliği Afişleri Serisi

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi açısından, konu hakkında verilen eğitimlerin yanı sıra resim, film, afiş vb. görsel ögelerin kullanılmasının da önemi açıktır. Bu kapsamda Sendikamızca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin afiş tasarımları yaptırılarak hem üyelerimizin hem de sosyal tarafların kullanımına sunulmuştur.

 

50 x 70 cm boyutlarında bastırılan ve toplam 19 farklı konudan oluşan iş sağlığı ve güvenliği afişlerinde iki farklı tema üzerinde durulmuştur. Bu temalardan ilkinde, İSG farkındalığının artırılması amacına yönelik 8 farklı tasarım hazırlanmıştır. Diğer temada ise, özellikle çimento sektörünün tehlikelerinin yer aldığı 11 farklı tasarım ile “teknik” konulara ilişkin bilgilendirme yapılarak farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

Bir örümcek ve balık ögesi kullanılarak “yüksekte çalışma”, elektrik süpürgesi ve toz torbası kullanılarak “tozlu ortamlarda çalışma” ya da ceviz ögesinin kullanıldığı “kişisel koruyucu donanım kullanımı” konularının sıra dışı bir şekilde anlatıldığı afişler serisi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından da beğenilmiş ve bahse konu afişlerin, Genel Müdürlüğe bağlı okullardaki öğrencilerin İSG farkındalığını artıracağı düşüncesiyle bu okullara da iletilmesi yazılı olarak talep edilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu afişlerin yeniden bastırılmasına ilişkin çalışmalara başlanmış olup, ülkemizdeki yaklaşık 3.400 teknik ve endüstri meslek lisesine yeni eğitim yılı başında iletilmiş olması planlanmaktadır.

Afiş Serisine göz atmak için tıklayın