EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

6 farklı ülkeden 8 farklı partnerin katılımıyla gerçekleşen, faaliyetlerine 2006 yılı Kasım ayında başlayan, Avrupa Birliği Destekli Leonardo da Vinci Programı kapsamında fonlanan, Çimento Eğitim Merkezleri Ağı (CEMTINET) Projesi 2008 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır.

 

  • 2006 yılı Kasım ayında başlayan ve 26 ay süren CEMTINET Projesi kapsamında; 6 ülkeden (Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka ve Polonya) 8 kuruluş (Türkiye’den ÇEİS,T. Çimse-İş ve Danışmanlık Firması EDUSER, Almanya’dan Mesleki Eğitim Merkezi ABZ-Kerpen, İspanya’dan İnşaat Teknolojileri Enstitüsü Aidico, İtalya’dan Eğitim Ajansı Centro Servizi, Danimarka’dan Odense Teknik Koleji ve Polonya’dan Eğitim Ajansı Futurum) bir araya gelerek çimento sektöründeki mesleki yeterlilikler analiz edilmiş, söz konusu yeterliliklerle ilgili 6 ülke kapsamındaki ortak paydalar bulunmuş ve bu ortak paydalar üzerinden eğitim programları hazırlanıp, 3 pilot ülkede (Türkiye, Almanya ve İspanya) eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır.
  • İlk aşama olarak 6 ortak ülkede (Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya, Danimarka ve Polonya) çimento sektöründe meslek standartları ile ilgili var olan durum tespit edilmiş ve ortak 5 mesleki yeterlilik belirlenmiştir. Söz konusu 5 mesleki yeterlilik:

Çimento Üretim Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite
Çevre


Çimento Kimyası

Makine Bakım
Fırın Bakım
Değirmen Bakım
Enerji Kaynağı – Makine Bakım

Proses Otomasyonu
Fırın Arıza Bulma
Değirmen Arıza Bulma
Enerji Kaynağı – Arıza Bulma

  • CEMTINET Projesi kapsamındaki eğitimlerden faydalanması düşünülen hedef grubun meslek okullarının son sınıflarında okuyan öğrenciler, yeni mezun olmuş işsiz gençler ve çimento fabrikalarında- yeni çalışmaya başlamış tecrübesiz işçiler olması sebebiyle belirlenen 5 ortak mesleki yeterlilikten 2 tanesi seçilmiş ve bunların Çimento Üretim Teknolojisi ile İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite olması kararlaştırılmıştır.
  • Öncelikle belirlenen iki alandaki eğitimler için birer eğitim programı ve gerekli dokümanlar hazırlanmış, bu dokümanlardan biri Eğitimcilerin Eğitimi, diğeri ise
    Kursiyerlerin Eğitimine yönelik geliştirilmiştir. Eğitim Programının oluşturulmasından sonra eğitimleri verecek kalifiye elemanlar seçilmiş ve eğitim metodolojisinin nasıl uygulanacağının gösterildiği Eğitimcilerin Eğitimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den 4 Almanya ve İspanya’dan 2’şer olmak üzere toplam 8 eğitmen bu faaliyetten faydalanmıştır.
  • Proje hedef grubunda belirlenen kriterlere göre kursiyerlerin seçimleri yapılmış ve Türkiye’den 51, İspanya’dan 22 ve Almanya’dan 10 gencin, “Kursiyerlerin Eğitimi Programı”ndan faydalanması sağlanmıştır.
  • Kursiyerlerin almış oldukları eğitimler sonucu sertifikalandırılmaları için, eğitimlerin gerçekleştirildiği 3 pilot ülkede bir test havuzu geliştirilmiş, bu havuzda toplanan sorulardan her iki mesleki yeterlilik için bir test kitapçığı oluşturulmuş ve kursiyerlere uygulanmıştır. Testler sonucu başarılı olan kursiyerlere Başarı Sertifikası, başarılı olamayanlara ise Katılım Sertifikası verilmiştir. Alınan bu sertifikaların Proje ortaklarının ülkelerinde tanınması sağlanmış ve böylece ileride çimento sektöründe çalışmak isteyen gençlerin önünün açılması amaçlanmıştır. Böylelikle ileride hazırlanacak ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin temeli atılmıştır.