EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Genel Kurul Kararları

29. Olağan Genel Kurul Kararları

1-    Divan Başkanı gündemde bir değişiklik veya ilave konusunda delegelerin bir önerisinin olmadığını gördükten sonra, gündemin kabulüne,

2-    ÇEİS Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının tasvibine,

3-    2019-2020-2021 yılları için bilanço, gelir ve gider hesaplarının tetkik edilerek oybirliğiyle tasvibine,

4-    Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrasına,

5-    6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 11/f maddesi uyarınca Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek ücretlerle, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi ve Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tespiti için yapılan görüşmeler sonucunda,

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine 2019 – 2020 – 2021 yıllarında yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeleri için herhangi bir ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal haklarının ödenmemesine,

Geçici olarak görevlendirileceklere Yönetim Kurulu’nca tespit edilmek ve Genel Sekretere ödenen aylık Brüt ücretin yarısını geçmemek şartıyla ücret ve yolluk ödenmesine,

6-    Sendikamızın 2019-2020-2021 dönemi “Bütçe Talimatı”nın  Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edildiği şekliyle aynen kabul edilmesine,

7-    Harcamaların Anatüzük, İç Yönetmelik  ve Bütçe Talimatı dahilinde yapılmasına,

8-    Sendika Anatüzüğü’nün 35. maddesi  uyarınca üyelerden alınacak üyelik ve taban aidatı konusunda mevcut uygulamaya devam edilmesine,

9-    Sendika Anatüzüğü’nün “SENDİKANIN GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI VE OY KULLANMA USULLERİ” başlıklı 21. maddesi ve Anatüzüğün eki niteliğindeki “Grev ve Lokavt ve Aidat Fonu Yönetmeliği” ile ilgili Yönetim Kurulu’nun değişiklik teklifleri müzakere edilerek önerildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.