EN
Menü
close

Ne aramıştınız?

Tüm web sitesi içeriğine akıllı arama bölümü ile ulaşabilirsiniz.

Arama
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

#BenimleGelecek Hakkında

#BenimleGelecek, Türkiye’nin en büyük işveren sendikalarından Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından hayata geçirilen, çimento sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda davranış ve düşünce gelişimi sağlamayı hedefleyen bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.

Büyük Çimento Ailesini temsil eden ÇEİS, #BenimleGelecek projesini her biri alanında uzman Danışma Kurulu* üyelerinin yönlendirmeleri ve iş birliğinde yürütmektedir. Bu kurulda, çimento sektörü temsilcilerinin yanı sıra; nöro araştırmacı, sivil toplum çalışmaları uzmanı, sosyolog, bilişsel bilimler uzmanı, gazeteci ve iletişim danışmanı yer almaktadır.

Proje kapsamında ilk olarak, Türkiye’nin ilk nöropazarlama şirketi ThinkNeuro ile “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması” gerçekleştirildi. Temmuz-Ağustos 2021 döneminde gerçekleştirilen araştırma ile bir durum analizi yapıldı. Optik beyin görüntüleme tekniği olan fNIRS kullanılarak gerçekleştirilen ve hem Türkiye hem de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bu araştırmada, katılımcılar cinsiyet eşitliğine dair bazı ölçeklere maruz bırakıldı. Bu ölçekler karşısında katılımcıların, kızılötesi ışınlarla frontal kortekslerindeki kan oksijenlenme seviyeleri ölçüldü. Bu ölçüm ile ifadelerle özdeşleşme skorları ortaya çıkarıldı. Elde edilen skor seviyelerine göre katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğine dair tutumları tespit edildi. İyimser veriler bulunmakla beraber, araştırma sonuçları toplumsal cinsiyet eşitliği idealinde daha gidilecek çok yol olduğunu da gözler önüne serdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında yaygınlaşması hedefiyle, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’ndan (AÇEV) doğan bir sosyal girişim olan Eşitliğe Değer ile iş birliğine gidildi. Çalışanları eğitimlerle harekete geçirerek kurumların eşitlikçi yönde dönüşümünü kolaylaştırmayı amaçlayan Eşitliğe Değer Girişimi ile projenin ilk fazında, çimento sektörünün tüm ofis çalışanlarıyla “Eşitliğin Farkındayım” eğitiminin uygulanması planlandı. Amacı, katılımcıların toplumsal cinsiyetle ilgili temel düzeyde farkındalık geliştirmelerini sağlamak olan bu eğitim, bir yıl süre ile ÇEİS’e üye kurumların kullanımına açık olacak ve çalışanlar online olarak erişebilecek.

Projenin ilk fazındaki bir diğer eğitim ise; sektördeki karar vericilerin, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili kavramları derinlikli olarak tartışıp, değişim için işyerlerinden başlayarak ailede ve toplumda sorumluluk almalarını teşvik eden “Eşitlik için Harekete Geçiyorum” eğitimi olacak. Eğitim sonunda katılımcılardan çalıştıkları kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliği odağında değişime liderlik etmeleri, konuyu şirket gündeminde tutmaları ve bu alanda yapılan çalışmaları yaygınlaştırmaları beklenecek. Eğitimden yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilecek buluşmalarla Değişim Liderleri kurumlarına özgü hedefler ve faaliyetler belirleyecek. Böylelikle, #BenimleGelecek projesinin saha çalışanlarına yönelik olarak tasarlanacak ikinci fazı, her kurumun ihtiyaç ve beklentilerine göre etkili bir şekilde kurgulanabilecek. Projenin etkililiği ve ilerleyen süreçlerde atılması gereken adımlar, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından proje öncesi ve sonrasında yapılacak araştırmaların çıktılarından hareketle yapılandırılacak.

Türkiye’nin toplumsal yaşamında kalıcı vizyon oluşturacağına inandığımız #BenimleGelecek projemizin etkilerinin dalga dalga yayılmasını ve farklı sektörlere de örnek olmasını umut ediyoruz.

*#BenimleGelecek Projesi Danışma Kurulu Üyeleri;

  • ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK
  • ÇEİS Genel Sekreteri H. Serdar ŞARDAN
  • ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener GİRİŞKEN
  • AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal BAYKARA
  • Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Dr. Demet LÜKÜSLÜ
  • MEF Üniversitesi Ögr. Üyesi Tuna ÇAKAR
  • Oksijen Gazetesi Yazarı Elif ERGU DEMİRAL
  • Artı İletişim Yönetimi Yönetici Ortağı Esra ŞENGÜLEN ÜNSÜR