BAŞKANIMIZIN MESAJI

BAŞKANIMIZIN MESAJI

 

   Türk çimento sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin çatısı altında buluştuğu Sendikamızın, 50. kuruluş yılını geçtiğimiz yıl bir dizi etkinlik düzenleyerek geride bıraktık. 50. kuruluş yılı faaliyetleri kapsamında, Sendikamızca 2014 yılı Eylül ayında “Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi”, Ekim ayında “İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Sempozyumu”, Kasım ayında ise “İşveren Sendikacılığının Tarihsel Perspektifi Işığında Gelecekteki Yapısı Paneli” isimli etkinlikler organize edilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere gösterilen yüksek katılım ve ilgi bizleri son derece memnun etmiştir.

 

   Sendikamız kuruluşundan itibaren, temel hedefi olan çalışma barışının sağlanmasıyla birlikte, üyelerinin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak, çalışma ilişkilerinde verimlilik sağlayıcı faaliyetler düzenlemek ve mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde toplu iş sözleşmesi akdetmek amacı doğrultusunda hareket etmiştir. Bugüne kadar imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile endüstri ilişkilerinde çalışma barışının korunması amacıyla üyelerini temsil eden ÇEİS, üye işverenleri ve işçiler arasında, denge ve güven ilişkisi çerçevesinde “sosyal diyalogu” güçlendirmeye çalışmaktadır. Yakın tarihte başlayacak olan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri sürecinde de, çalışma barışının devamı en önemli hedefimiz olacaktır.

 

   Sendikamız tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda gösterdiğimiz duyarlılık ve konuya verdiğimiz önem doğrultusunda, üye işyerlerimizde iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve işyerlerinin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda, “28 Nisan Dünya İSG Günü” nedeniyle, sektörümüzde ilk olarak 2014 yılında “Etiketleme-Kilitleme-Emniyete Alma-Deneme (EKED) Sistemi” temasıyla; 2015 yılında ise “Acil Durum Yönetimi” temasıyla işyerlerinde acil durum tatbikatları düzenlenmiştir. Sendikamızca düzenlenen İSG faaliyetlerine üyelerimizin göstermiş olduğu büyük ilgi ve işbirliği, gerek sektörümüzün gerekse Sendikamızın İSG alanındaki başarısını güçlendirmektedir.

 

   Önemle belirtmek gerekir ki, Sendikamızın bu yılki faaliyetleri arasında bulunan “Çimento Sektöründe Beş Yıldız İSG Denetimi” kapsamında, Londra merkezli British Safety Council (BSC) Türkiye Partneri Doğa İş Güvenliği tarafından tüm üyelerimizde yapılan denetimlerde fabrikalarımızın güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya koyuyoruz. Denetimlerin tamamlanmasının ardından, sektörümüzde İSG faaliyetlerinin geliştirilmesine rehber olması açısından “Çimento Sektörü İSG Raporu” hazırlanacaktır. Sendikamızın son derece önem verdiği İSG konusunda, sektör bazında gerçekleştirilen bu denetim, sonraki çalışmalarımızda bizlere yol gösterici olacaktır.

 

   Diğer yandan, çalışma hayatına yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte olup, bu kapsamda çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, üyemiz işyerlerinde insan kaynakları bölümünde çalışanlara yönelik olarak, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve BUYEM’in alanında uzman eğitmenleri tarafından “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” düzenlenmiştir. 72 saatlik eğitimin sonucunda, tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilmiş ve eğitim hakkında olumlu geri bildirimler alınmıştır.

 

   ÇEİS olarak, çimento sektöründe nitelikli işgücünün artırılması ve bu doğrultuda istihdam sürekliliğinin sağlanması amacıyla, hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılan mesleki yeterlilik ve meslek standartları faaliyetlerinin takip edilmesi ve sektörümüz açısından ilgili standart ve yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda, Sendikamız girişimleriyle 2012 yılında kurulan ÇEİS Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (ÇESBEM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olmasına yönelik çalışmaları sürdürülmektedir. Bilindiği üzere, 6645 sayılı Torba Yasa kapsamında, 1 yıllık geçiş sürecinin ardından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki belirli mesleklerde, mesleki yeterliliğini belgeleyemeyen çalışan istihdamı yasaklanmıştır. Sektörümüzü ilgilendiren çalışmaların yer aldığı ve alacağını öngördüğümüz gelişmeler ışığında, ÇESBEM’in akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasının sağlanmasıyla, gerek sektörümüz açısından faydalı olması, gerekse nitelikli işgücüne katkıda bulunulması amacıyla çalışanlarımızın belgelendirilmesi sağlanacaktır.

 

   Sendikamızca, üyelerimizin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla organize edilen eğitimler ile çalışanlarımızın sağlıklı bir şekilde geldikleri fabrikalarımızdan yine sağlıklı bir şekilde ailelerine ulaşması için sürdürdüğümüz iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

 

   Amacımız; gün geçtikçe büyüyen sektörümüzde uzun yıllardır sağladığımız çalışma barışının bozulmasını engellemek ve sektörümüzde işçi sendikası ile sosyal diyalogu geliştirerek çalışma barışını sürdürmektir.

 

Saygılarımla,

Tufan ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma