ACİL DURUM TATBİKATLARI

Acil Durum Tatbikatları

Acil durumlar ile ilgili olarak düzenlenen teorik eğitimlerin ardından, Üye Fabrikalarımızda “Acil Durum Tatbikatları” gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yapılan tatbikatlarla, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. AKUT eğitmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatların ilk aşamasında, fabrikanın acil durum planları gözden geçirilmekte ve acil durum ile ilgili risk değerlendirmeleri incelenmektedir. İkinci aşamada ise, tasarlanan bir acil durum senaryosu çerçevesinde, tüm fabrika personelinin katıldığı Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirilmektedir. Tatbikatlara müteakip, AKUT tarafından hazırlanan raporlar üyemiz fabrikalara gönderilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma