ACİL DURUM YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

Acil Durum Yöneticisi Eğitimleri

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile 2006 yılında Sendikamızca başlatılmış olan işbirliği çerçevesinde “Acil Durum Yöneticisi Eğitimleri”ne 22 Ekim 2007 tarihi itibariyle başlanmıştır.

2006 yılında tüm üye fabrikalarımızda gerçekleştirilen “Afetlere Giriş ve Afet Hazırlık Organizasyonu ile Enkaza İlk Müdahale ve Tahkimat Eğitimi”nin ileri aşamasını oluşturan “Acil Durum Yöneticisi Eğitimleri” 3 gün süreli olup, Kurumsal Acil Durum, Acil Durum Yönetim Sistemi, Kurumsal Acil Durum Planı, Acil Durum Yönetimi Organizasyon Yapısı ve Kurumsal Süreklilik Planı gibi konulara değinilmektedir.

10-12 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilen 12. eğitimle sona eren projede, Üye Fabrikalarımızın 219 çalışanı eğitilerek acil durumu yönetecek ve koordine edecek yetkinlikte ekipler oluşturulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma