İŞYERİ HEKİMLERİNE YÖNELİK EĞİTİM

İşyeri Hekimlerine Yönelik Eğitim

Sendikamız üyesi çimento fabrikalarının işyeri hekimlerinin çimento sektörüne özel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Sendikamızın müşterek organizasyonuyla 01-02 Eylül 2006 tarihlerinde Didim’de gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitimle, işyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemeler ve çağdaş gelişmelerden haberdar edilmesi ve çimento sektöründe mevcut olan riskler ve meslek hastalıkları hakkında bilgi birikimlerinin paylaşılması ve bilgi seviyelerinin arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca katılımcıların kurumlarındaki İSG organizasyonu ve bu organizasyondaki rolleri hakkında bilgi ve bilinçlerinin arttırılması da eğitimin amaçları arasındadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma