AFETLERE GİRİŞ VE AFET HAZIRLIK ORGANİZASYONU İLE ENKAZA İLK MÜDAHALE VE TAHKİMAT EĞİTİMLERİ

Afetlere Giriş ve Afet Hazırlık Organizasyonu ile Enkaza İlk Müdahale ve Tahkimat Eğitimleri

17 Ağustos 1999 Depremini unutmayan Sendikamız yaklaşık 900 kişi ile Türkiye’nin en büyük arama-kurtarma eğitimini gerçekleştirdi. Türkiye’yi enkaz altında bırakmamak için AKUT işbirliği ile gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi kapsayan proje ÇEİS tarafından finanse edilmiştir.

Kapsamı ve içeriği ile hayati önem taşıyan ve bir sektörü kapsaması açısından Türkiye’de bir ilke imza atan proje ile Sendikamız çok önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiştir.

Depremin yanı sıra, doğal ve doğal olmayan afet sonrası oluşan enkaz formasyonları, enkaz türleri, enkaz alanı bilgilendirmesi, acil müdahale, enkaza yaklaşmada dikkat edilmesi gereken unsurlar ve baş üstü seviyesi riskleri gibi önem taşıyan konuları kapsayan “Afetlere Giriş ve Afet Hazırlık Organizasyonu İle Enkaza İlk Müdahale ve Tahkimat Eğitimleri”nin sonunda katılımcılara uluslararası alanda geçerliliği olan N.A.R.I. (North American Rescue Institue) ve Best Safety INC ortak çalışmasını temsil eden katılım sertifikası verilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma