“AKREDİTE İSKELE GÜVENLİĞİ TEFTİŞİ” EĞİTİMLERİ

“Akredite İskele Güvenliği Teftişi” Eğitimleri

Üyemiz Fabrikalarda “yüksekte güvenli çalışma” konusundaki bilinç seviyesini artırmak amacıyla ÇEİS İSG Kurulu’nun tavsiyesi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle “Yüksekte Güvenli Çalışma” konusunda Üyemiz Fabrikalara yönelik bir dizi eğitim programına başlanmıştır.

Bahse konu eğitim programlarından biri de, 2 gün süreli “Akredite İskele Güvenliği Teftişi Eğitimi”dir. Yüksekte çalışma esnasında kullanılan iskelelerin çoğu zaman kontrol ve standart dışı olması büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu riski kontrol altına almak üzere tasarlanmış ve İngiltere’de devlet kurumu olarak faaliyet gösteren İnşaat Endüstrisi Eğitim Kurulu (Construction Industry Training Board) eğitim uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimde, gelişmiş ülkelerdeki iskele mevzuatı, iskele malzemeleri, iskele yapısal elemanları, iskele çeşitleri ve iskele teftişinde dikkat edilecek hususlara yer verilmektedir.

Teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarına da yer verilecek eğitime katılan ve başarılı olan çalışanlar, “İskele Güvenlik Teftişçisi” sıfatıyla fabrikalarımızda gerçekleştirilecek iskele çalışmalarında iskeleleri güvenlik açısından teftiş edebilecek yetkinliğe kavuşmuş olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma