KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimleri

ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle Üyemiz fabrikalara yönelik olarak Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile yapılan işbirliği çerçevesinde “Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimleri”ne 2009 yılı Ekim ayı itibariyle başlanmıştır.

Fabrikalarda, kapalı alanlara giriş yapan personel ve izin prosedüründe imzası bulunan yetkili personele yönelik olarak düzenlenen eğitimler, toplam 12 kişinin katılımıyla 4 gün süresince gerçekleştirilmektedir.

Çalışma mekanı olarak tasarlanmamış, kapalı ve/veya kısıtlı alanlarda bakım-onarım gibi geçici sürelerde çalışacak personelin, bu tip yerlerdeki riskler hakkında farkındalığının artırılması ve güvenli giriş metotlarını öğretilmesi için oluşturulmuş uygulamalı bir eğitimdir.

Eğitimde, kapalı alan çalışma mekanlarının genel özellikleri ve tehlikeleri, kapalı alanlarda kazazede tespiti ve kazazedeye genel yaklaşım, kapalı alan operasyonlarında uygulanan kurtarma teknikleri, kapalı alan risk analizi ve kapalı alan tehlikeleri, kapalı alanlarda kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, kapalı alana giriş ve çıkış yöntemleri ile saha uygulamalarına yer verilmektedir. Projenin 2011 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma