YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri

ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleriyle Üyemiz Fabrikalara yönelik olarak Kaya Yapı ile yapılan işbirliği çerçevesinde “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitim Projesi”ne 2009 yılı Ekim ayı itibariyle başlanmıştır.

Toplam 5 gün süren eğitimlerin ilk gününde iskele kurulumu, ikinci ve üçüncü günlerinde yüksekte çalışma, dördüncü ve beşinci günlerinde ise çalışma alanına özel kurtarma konuları üzerinde durulmaktadır.

Eğitimin ilk gününde, iskele tasarım ve kurulum gereklilikleri, tehlikeyi fark etme ve kontrol etme, kontrol ve kullanım, genel güvenlik önlemleri, kişisel ve toplu korunma sistemleri ile güvenli iskele kurulumu konuları işlenmektedir.

Eğitimin yüksekte çalışma konulu ikinci ve üçüncü günlerinde ise, yüksekte çalışma konularına giriş, düşme engelleyici sistemleri, emniyet kemerinin kullanımı, yüksekte çalışmalarda kullanılan malzemeler, temel ankraj noktalarına bağlanılması, emniyet noktalarının belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması ile lanyardların doğru kullanma prensipleri anlatılmaktadır.

Eğitimin çalışma alanına özel kurtarma konulu dördüncü ve beşinci günlerinde ise, teknik kurtarma, teknik gerektirmeyen kurtarma, kurtarmada kullanılan malzemeler, kurtarmada iple bağlantı teknikleri, lanyardlarla askıda kalan personeli kurtarma, kurtarma düğümleri ve kendini kurtarma konuları üzerinde durulmaktadır.

Sınıf ortamında alınan teorik eğitimler, fabrika sahasında yapılan uygulamalar ile birleştirilerek öğrenilen bilgilerin uygulanabilirliğinin artırıldığı eğitimler 2010 yılı Ağustos ayı itibariyle tamamlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma