İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” İLE İLGİLİ TOPLANTI

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” ile İlgili Toplantı

15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik”, İş Sağlığı ve Güvenliği alanına birçok değişiklik ve yenilik getirmiştir. Yönetmeliğin ayrıntılarını tartışmak ve ileride yaşanabilecek sorunları şimdiden gözler önüne serebilmek amacıyla, yönetmeliği hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğü’nden uzmanların katılımıyla 27 Ekim 2009 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Rixos Grand Ankara Oteli’nde gerçekleştirilen toplantı, ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Dr. Sıddık Topaloğlu, Sendikamız Genel Sekreteri Av. Sancar Bayazıt ve ÇSGB İSG Genel Müdürü Kasım Özer’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

ÇSGB İSG Genel Müdürlüğü’nden şube müdürü Dr. Adnan Ağır ile İSG uzmanı Çiğdem Ünal tarafından yönetmelikle getirilen yenilikler, yönetmelik çerçevesinde kurulacak ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin yapısı hakkında yapılan sunumlar sonrasında katılımcıların sorularının yanıtlanması ile toplantı sona ermiştir.

Tüm gün süren toplantı, Üyemiz Fabrikaların, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları/mühendisleri ve işyeri hekimleri ile Sendikamızın üyesi olduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve üye İşveren Sendikalarının uzmanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma