ÇEİS İSG TEKNİK EĞİTİMLERİ

ÇEİS İSG Teknik Eğitimleri

07 Nisan 2004 tarihinde yayımlanan 'Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' gereğince çalışanların işyerindeki riskler ve tehlikeler hakkında periyodik olarak bilgilendirilmesi zorunluluğunu göz önüne alan Sendikamız, Üye Çimento Fabrikaları için Kapalı Alanlarda Emniyetli Çalışma, Yüksekte Emniyetli Çalışma / Güvenli İskele Kullanımı, El Aletlerinin Güvenli Kullanımı, Makine ve Ekipman Kullanımı, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı, Kimyasal Kullanımı, Ergonomi, İşyerinde Hijyen ve Düzen, İş Makinesi Kullanımı, Basınçlı Kaplar ve Sistemler ile Emniyetli Çalışma / Kilitleme ve Kart Asma, Kaza Araştırması konularından oluşan bir eğitim projesi başlatmıştır.

Her fabrikada 2+4 gün olmak üzere toplam 6 gün olarak gerçekleştirilen eğitimler, ÇEİS OHSAS 18001 Projesi’nde de danışmanlık faaliyetini yürütmüş olan TEMİS Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma