PNÖMOKONYOZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Pnömokonyoz Bilgilendirme Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan “Pnömokonyoz İzleme Birimi”nin faaliyetlerini tanıtmak ve Sendikamıza Üye Farikaların bu birime yapacağı yıllık bildirimlerde yeknesaklığı sağlamak üzere, 09 Ekim 2008 tarihinde Sendikamızın Ankara İrtibat Bürosu Seminer Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Üye Fabrikalarımızın İşyeri Hekimleri ve İSG Uzmanlarının katıldıkları toplantıda, Bakanlığın “Pnömokonyoz İzleme Birimi” sorumlusu Mehmet BERK başkanlığında 3 uzman konuşmacı, mineral tozlara sürekli maruziyetten ortaya çıkan bir akciğer hastalığı olan pnömokonyoz ile ilgili yasal mevzuat ve kurulan “Pnömokonyoz İzleme Birimi” hakkında bilgiler vermiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma