İLKYARDIMCI YETİŞTİRME EĞİTİMLERİ

İlkyardımcı Yetiştirme Eğitimleri

Sendikamız, 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Yönetmeliği” hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda üye kuruluşlarımıza yardımcı olabilmek açısından KIZILAY Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmıştır. Fabrika bazında gerçekleştirilen eğitimlere 12 Mayıs 2003 tarihinde Sivas Çimento Fabrikası’nda düzenlenen eğitimle başlanmıştır.

5 gün ve toplam 30-40 saat süren eğitimlerde; Kaza, Felaket ve Hayat Kurtarma Kavramları, İnsan Vücudunun Yapısı, İlkyardımın Aşamaları, Kanamalar, Bayılma, Şok ve Koma Durumlarında Yapılması Gerekenler, Yaralanmalara Müdahale Teknikleri, Solunum ve Kalp Durmalarında Acil Müdahale, Kırık, Çıkık ve Burkulmalar, Zehirlenme, Donma ve Boğulmalar, Yaralıların Taşınması gibi konulara değinilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma