İSG BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMLERİ

İSG Bilinçlendirme Eğitimleri

Sendikamız tarafından üye kuruluşlarımıza yönelik olarak “OHSAS 18001 Yönetim Sistemi”nin uygulanması için gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve önlemlerinin alınması uygulamaları konusunda eğitim çalışmalarına 06 Ocak 2003 tarihinde Baştaş Çimento’da başlanmıştır.

MESS Eğitim Vakfı tarafından verilen eğitimlere üst ve orta düzey yöneticilerimiz ile alt işveren işçisi dahil tüm çalışanlar katılmıştır. MESS Eğitim Vakfı uzmanları eğitimden önce her fabrikada saha çalışmasında bulunarak, risk analizine kaynak teşkil edecek video ve fotoğraf çekimleri yapmışlardır. Sendikamıza üye tüm fabrikaların iklim ve teknolojik durumuna göre Kişisel Koruyucu Donanım listesi tekrar belirlenmiştir. İSG Bilinçlendirme Eğitimleri, 28 Haziran 2008 tarihinde Batısöke Çimento Fabrikası’nda gerçekleştirilen eğitimle birlikte tamamlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma