ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği SempozyumuSendikamızca 14-15 Kasım 2008 tarihlerinde İzmir Hilton Oteli’nde, “Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” düzenlenmiştir. Konuya ilgi duyan araştırmacı ve uygulamacıların katıldıkları Sempozyumda, son dönemde gittikçe önemi artan ve kamuoyunun gündeminde olan “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)” konusu, değerli akademisyen ve uygulamacılar tarafından çeşitli boyutlarıyla tartışılmıştır.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, İzmir Valisi Cahit KIRAÇ ile ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, T. Çimse-İş Başkanı Ramazan Şafak, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Türk-İş Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, Hak-İş Başkanı Salim Uslu ve DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Perihan Sarı’nın açılış konuşmalarını yaptığı Sempozyumda; değerli akademisyen ve uygulamacıların tebliğlerini sunduğu dört oturum ve bir de panel gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ÇEİS Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ÇEİS’e üye 47 fabrika içinde en iyi İSG performansını gösteren, Çimsa Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.Niğde Çimento Fabrikası, SET Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Balıkesir Çimento Fabrikası ve CIMPOR Yibitaş Çorum Çimento Fabrikası Genel Müdürlerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından birer plaket takdim edilmiştir.
 
Açılış konuşmalarının ardından, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Kılıçoğlu’nun başkanlığındaki Sempozyumun 1. oturumuna geçilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunun ele alındığı  bu oturumda, Prof. Dr. Ömer Ekmekçi “Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde İSG Uygulamaları”, Doç. Dr. Levent Akın “İSG Açısından İşveren ve Vekillerinin Hukuki, İdari ve Cezai Sorumlulukları”ve Doç. Dr. Süleyman Başterzi “İSG Mevzuatı ile Sosyal Güvenlik Mevzuatı Arasındaki İlişki”  konulu tebliğlerini sunmuşlardır.
 
Sempozyumun 1. oturumunun ardından, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tufan Ünal’ın başkanlığındaki “Sivil Toplum Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri Paneli” gerçekleştirilmiştir. Panelde, ÇEİS İSG Kurulu Başkanı İsmail Gümüşdere, CEMBUREAU İSG Çalışma Grubu Başkanı Albert Tien, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki ve BUSINESSEUROPE İSG Komisyonu Başkanı Kris De Meester konuşmacı olarak yer almıştır.
Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunun ilk günü, katılımcılarla birlikte yenilen Gala Yemeği ile sona ermiştir.
 
Sempozyuma 15 Kasım 2008 Cumartesi günü gerçekleştirilen 2. oturum ile devam edilmiştir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Münir Ekonomi’nin başkanlığındaki oturumda, Prof. Dr. Nazmi Bilir “Ülke Genelinde ve İşyerlerinde Tütün Kontrolü Çalışmaları”, Prof. Dr. Emel Özcan “Çimento Sektöründe Kas – İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi” ve Doç. Dr. Alp Ergör “Çimento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları (Ve Bir Çözüm Önerisi: Risk Analizi)” isimli tebliğlerini sunmuşlardır.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB ) Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım’ın başkanlığında gerçekleştirilen Sempozyumun 3. oturumunda; Prof. Dr. Hilmi Sabuncu’nun “İş Sağlığı Sigorta Sistemi – Çalışanların Sağlığı Sigortası”, Doç. Dr. Tunç Demirbilek’in “Etkin İş Güvenliği Kültürü ve Geliştirilmesi” ile Bolu Çimento San. T.A.Ş.’den Neriman Kayaalp’in “İSG Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Bolu Çimento Fabrikasında Yürütülen Davranışsal İş Güvenliği Projesi (DİP)”  isimli tebliğleri yer almıştır.
 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar’ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun 4. ve son oturumunda ise, ÇSGB İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı’ndan Özlem Özkılıç “Atex Direktifleri Çerçevesinde Patlayıcı Ortam Sınıflandırma ve Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirmesi”, Ünye Çimento San. T.A.Ş.’den Mustafa Bayraktar “Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi ve Çimento Sektöründeki Uygulamaları” ve AKUT’tan Dündar Şahin “Acil Durum Yönetim Sistemleri” isimli tebliğlerini sunmuşlardır.
 
2003 yılından beri, üyelerinin destek ve katkısı ile İSG alanında önemli faaliyetlerde bulunan ÇEİS’in yaptığı çalışmaların da kamuoyu ile paylaşıldığı Sempozyum, yoğun bir katılım ile başarılı bir şekilde sona ermiştir.   
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma