Nuh Çimento San. A.Ş.

Akyar Mevkii Hereke, KOCAELİ 
Telefon : 0 (262) 316 20 00
Faks : 0 (262) 511 41 21
İnternet Sitesi : www.nuhcimento.com.tr

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. “Ekonominin global ve rekabetçi yapısı içinde, yerli ve yabancı pazarlarda aranır ürünler yapmak” misyonu ile 1966 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu zamana kapasite artırımı, kalitenin iyileşmesi, tozsuzlaştırma ve benzeri yatırım projeleri ile ülke ekonomisine katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.

Nuh Çimento San. A.Ş. insana, çevreye ve kaliteye verdiği önem ile yasalara duyduğu saygıçerçevesinde, BSI tarafından belgelendirilen EN ISO 9001:2008 Kalite, EN ISO 14001:2004 Çevre, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ne sahiptir.

Yapı malzemelerinin en önemlilerinden biri olan çimentonun, pek çok uygulama alanı ve buna bağlı olarak da pek çok tipi bulunmaktadır. Nuh Çimento’da bugün itibari ile CEM I 52.5 N, CEM I 52.5 R, CEM I 42.5 R, CEM II/A 42.5 R, CEM IV/B 32.5 R, SDÇ 42.5 R ve API Monogram işaretli G Tipi Petrol Kuyusu Çimento çeşitleri üretilmektedir.

Nuh Çimento’da klinker üretimine 1969 yılında 400.000 ton kapasite ile başlanmış olup, bugünse birbirine paralel 3 ayrı üretim hattında 4.400.000 ton ile gerçekleştirilmektedir. Fabrikadaki 2 adet fırın 4,2 metre çapında ve 59 metre boyunda olup, toplam kapasitesi 2.100.000 ton/yıldır. Diğer fırın ise 5,5 metre çapında 66 metre uzunluğunda olup, 2.300.000 ton/yıl kapasitelidir.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. sahip olduğu 4 adet çimento değirmeni ile 5.800.000 ton/yıl çimento üretim çimento üretme kapasitesine sahiptir.

Nuh Çimento San. A.Ş., 3 metre çapında ve 300 metre uzunluğundaki yer altı tüneli ve içinde yer alan konveyör aracılığıyla ihraç edilen çimento ve klinkeri fabrika stok sahasından gemi ambarına otomatik olarak yüklenmesini sağlayan boru bandına sahiptir. Ayrıca boru bandı ile, ithal edilen kömürün nakli de, gemiden stok sahasına el değmeden boşaltma imkanına sahiptir.

Toplam 595 m ön cephe uzunluğu ve 57.000 m2’ lik liman tesisleri ile Şirketin ithalat ve ihracat işlemleri gerçekleştirmektedir.

Nuh Çimento’da bulunan Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi 250 ton/gün kapasiteli oupn, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarının deponi alanlarına gönderilmek yerine kurutularak alternatif yakıt olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Böylelikle deponi alanlarında sera gazı çıkışına sebep olan çamurlar tesise kabul edilerek ekstra kaynak kullanmadan fabrikanın baca gazlarının geri dönüşümüyle kurutulmakta ve 2.500 – 3.500 kcal/kg değerinde alternatif yakıt elde edilerek fırınlarda yakılmaktadır. Proseste kullanılan toplam yakıtın % 1,7 si bu tesisten elde edilmektedir. Böylelikle CO2 azaltımına giderek tıpkı kaynak kullanımında baca gazı geri dönüşümü yaparak ve depolamadan kaynaklanan metan gazı çıkışının engellenmesinde olduğu gibi sera gazlarının kontrolü konusunda da önemli adımlar atılmıştır.

Şirketin kurulu bulunduğu Marmara Bölgesi, Türkiye toplam çimento üretiminin ve satışının yaklaşık % 30’unu gerçekleştirmektedir. Ülke ihtiyacının yaklaşık % 9’u, Marmara Bölgesi ihtiyacının yaklaşık % 25’inden fazlası şirketçe karşılanmaktadır. Şirket Marmara Bölgesi haricinde ülkenin Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde de çimento satışı yapmaktadır.

Çimento ihracatı ise, Azerbaycan, Türkmenistan, Burundi, Cibuti, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan, Irak, Togo, Nijerya, Fildişi Sahili, Cezayir, Nijarya, Sudan, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika, Arnavutluk, Hollanda, İrlanda, Portekiz, Brezilya, Kanada, ABD, Rusya, Gürcistan, İsrail, Libya, Mısır, Lübnan, Gambia, Gana, Senegal, Tunus, KKTC, Maritus gibi ülkelere yapılmaktadır.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2000 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş olup, halka açık bir şirkettir.