Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Isparta-Afyon Karayolu 15.Km 32320 ISPARTA
Telefon : 0 (246) 237 14 51
Faks : 0 (246) 237 14 79 - 80
İnternet Sitesi : www.goltas.com.tr 

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye'de 600.000 ton/yıl kapasiteli ilk özel sektör çimento fabrikası olarak 1969 yılında, 60 Milyon TL sermaye ve 2.000 ortak iştiraki ile Isparta'da kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı Isparta, Burdur, Antalya ve kısmen Denizli Bölgesi için çimento üretmek ve bu bölgelerde pazarlama ve dağıtım yapmaktır.
Şirket, yatırımların tamamlanması ile 1973 yılında faaliyete geçmiştir. Konum olarak Göltaş Çimento'nun kurulduğu bölge hammadde açısından oldukça zengindir. Klinker üretiminin hammaddesi olan kalker ve marn ocakları fabrika sahası içerisindedir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01 Aralık 1994 tarih ve 1227 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 1994 yılı içerisinde, şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumlardan gerekli izinler alınarak 33.600.000.000 TL. tutarındaki nominal değerli hisse senetlerinin tamamı 7,5 kat bedelle satılmış ve 06 Mart 1995 tarihinden itibaren şirket hisselerinin %13’ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamıştır. Şirket ikinci halka arzını 1997 yılında yapmıştır.