Bolu Çimento Sanayii A.Ş.

Bolu Mengen Yolu Üzeri 14250 Çaydurt / BOLU
Telefon : 0 (374) 226 50 60 (7 hat)
Faks : 0 (374) 226 47 70 (7 hat)
İnternet Sitesi : www.bolucimento.com.tr 

05 Ağustos 1968 tarihinde Bol - Bak Gıda ve Sanayii Ticaret A.Ş., Kamil Bilgihan, Nazım Adasal, Mustafa Çizmecioğlu, İstanbul Bankası ve Bolu Karaköy tüzel kişiliği kurucu ortak olarak 500.000 TL sermayeli Bolu Çimento Sanayii A.Ş.'yi kurmuşlardır.
Ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak sermayesinin 40.000.000 TL'ye yükseltilmesi kararı alınan Bolu Çimento Sanayii A.Ş. için ortak arayışına başlanmış, Türkiye Çimento Sanayii ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile gerçekleştirilen müzakereler sonucunda % 25 hisse OYAK'a, %16 hisse Türkiye Çimento Sanayii'ne (ÇİSAN) devredilmiştir.
Kuruluş prosedürü tamamlanan fabrikanın 26 Eylül 1969 tarihinde temeli atılarak inşaat çalışmaları başlatılmıştır. 1973 tarihinde montajı tamamlanarak deneme üretimlerine geçen fabrika, 1 Haziran 1974 tarihinde işletmeye açılmıştır.
Bolu Çimento'nun yıllık klinker üretim kapasitesi 1,5 milyon ton, çimento üretme kapasitesi 3,0 milyon ton'dur.

Bolu'da bulunan merkezde tüm klinker üretiminin yanı sıra 2 milyon ton yıllık çimento kapasitesi bulunmaktadır. Şirketin yönetimsel faaliyetleri ve ana birimleri de bu merkezde konumlandırılmıştır.
1996 yılında paketleme ünitesi olarak kurulan Ankara Öğütme ve Paketleme Tesisi  1998 yılında Öğütme ve Paketleme Tesisi’ne dönüştürülmüş olup, yıllık 1 milyon ton kapasiteye sahiptir. Şirketin Ankara Bölgesi’ne satışları bu tesis vasıtasıyla gerçekleşmektedir.
Bolu Çimento, sektöründe bir ilke imza atarak T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı "Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanım Lisansı" almıştır. ÇEİS'in koordine ettiği proje çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygunluk belgesini alan ilk şirket olan Bolu Çimento 2006 yılında başlattığı Ar - Ge Çalışmaları ile de sektöründeki öncü konumunu pekiştirmiştir.
Türkiye çimento endüstrisinin ilk patenti için Bolu Çimento tarafından 27.03.2007 tarihinde başvuru yapılmış, alınan olumlu rapora istinaden incelemeli patent başvurusu 21.10.2007 tarih ve 136 sayılı Türk Patent Enstitüsü Bülteni’nde yayınlanmıştır. İlanın askı ve inceleme süresinin ardından TR 2007 - 01995 no.lu patent 22 Aralık 2008'de alınmıştır. Uzun uğraşların ardından tamamlanan Döner Fırına Entegre Atık Yakma Sistemi, sektörün ilk patenti olma özelliğini korumaktadır.