Baştaş Başkent Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.

Ankara-Samsun Karayolu 35.Km 06780 Elmadağ ANKARA
Telefon : 0 (312) 864 01 00 (4 Hat)
Faks : 0 (312) 864 01 05
İnternet Sitesi : www.bastas.com.tr

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde Türkiye’nin halka açık ilk anonim şirketlerinden biri olarak kurulmuştur.

Kuruluş kapasitesi 500.000 ton/yıldır. 1980 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte yatırım ve karlılık süreci başlamıştır.1983 yılında şirket bünyesinde kireç fabrikası kurulmuştur. Yine 1983 yılında fabrika sahasında I. Hazır Beton Tesisi, 1986 yılında İstanbul yolu 7.km.de II. Hazır Beton Tesisi kurulmuş 1991 yılında bu tesisler bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne kavuşturulmuştur. Öte yandan 1986 yılında çimento fabrikasında %50 kapasite artırımını amaçlayan prekalsinasyon yatırımı sonuçlanmış, 1988 ve 1991 yılları arasında da %30 kapasite arttırımını amaçlayan farin ve klinker ezicileri ile farin ve klinker elektro filtreleri ve II. kömür değirmeni yatırımları tamamlanmıştır. 1996 yılında 200 ton/saatlik Loesche dik farin değirmeni yatırımı yapılmış ve devreye alınmıştır.

1997 yılında 10.000 tonluk çimento silosu yatırımı tamamlanmış ve 1998 yılında 1000 ton/saat kapasiteli yeni konkasör yatırımı tamamlanmıştır. 1999 yılında 120 ton/saat kapasiteli III. Çimento değirmeni ile 40.000 tonluk yuvarlak prehomojene stok holü yatırımlarına başlanmış, 2000 yılında yatırımlar tamamlanarak devreye alınmıştır.

2002 yılında ısınma amaçlı kullanılan yakıttan tasarruf amacıyla atık ısı geri kazanım tesisi tamamlanmış, 2005 yılında 10.000 tonluk çimento silosu yatırımı tamamlanmıştır. Büyümede son ve önemli kısım olan ikinci klinker hattı yatırımı 2006 yılında başlamış ve 30.12.2007 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır.

Son olarak ikincil yakıt yakma sistemi 2008 yılında başlamış ve 31.12.2009 tarihinde tamamlanmıştır. 1994 yılında Parficim %36,25 oranında hisse alarak sermayesine iştirak etmiştir. 2010 yılında yapılan sermaye arttırımı sonunda Parficim hisseleri %87,90 olmuştur. Kalan %12,10 oranındaki hisse ise 350 civarında yerli ortak tarafından temsil edilmektedir. Baştaş, Yabancı Sermayeli Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık anonim şirket olarak Türkiye ekonomisinde 500 büyük şirket içinde yer alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.