• BELGELİ İŞGÜCÜ = SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM ZİRVEMİZ 19 EYLÜL 2014 TARİHİNDE İSTANBUL LE MERİDİEN OTELDE DÜZENLENECEK

  Sendikamızın kuruluşunun 50. yıldönümü kapsamında gerçekleştireceğimiz bir dizi faaliyetten ikincisi olan, "Belgeli   İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam" konulu Zirvemiz 19...


 • TEMMUZ 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %0,45 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,32 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2014 YILI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

  “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Yılı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” 25 Temmuz 2014...


 • KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASINDA KULLANILACAK AYLIK KATSAYILARDA YILIN İKİNCİ YARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

  23 Ağustos 2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Ağustos 2013 tarih ve 2013/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 154.maddesi uyarınca kıdem...


 • HAZİRAN 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %0,31 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,16 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • 01 TEMMUZ 2014- 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLMAK ÜZERE KIDEM TAZMİNATI TAVANI, ASGARİ ÜCRET SEVİYELERİ, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI

  01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 ve 01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücret seviyeleri 31 Aralık 2013 tarih 28868-3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de...


 • MAYIS 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %0,40 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,66 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • YASTAYIZ...

  Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak büyük üzüntü duymaktayız.. Milletimizi hüzne boğan elim maden faciasında...


 • NİSAN 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %1,34 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,96, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,38 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • SENDİKAMIZIN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

  28 Kasım 1964 yılında kurulan Sendikamız (ÇEİS) 50. Kuruluş yıldönümünü bir dizi etkinliklerle kutlamayı planlamaktadır. Bu etkinlikler çerçevesinde; -   19 Eylül 2014 tarihinde...


 • TİSK 2014 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun öncülüğünde yürütülen "Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Avrupa Birliği Projesi" kapsamında gerçekleştirilecek...


 • MART 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %1,13 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,70...


 • “BİZE Bİ’ŞEY OLMAZ ABİ” İSİMLİ İSG FORUM TİYATRO ETKİNLİKLERİ TAMAMLANDI

  Eğitim kavramı, “kişilerde, amaçlar ve beklenen yetkinlikler çerçevesinde davranış değişikliği sağlayan araç” olarak tanımlanabilir. Bu önemli aracın özellikle, yetişkin bireylerde...


 • ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE YER ALAN MESLEKLERE YÖNELİK GELİŞTİRDİĞİMİZ ULUSAL YETERLİLİKLERİ BİR KLASÖRDE TOPLADIK

  Sendikamız, Türkiye’de Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Mesleki Yeterliliklerin belirlenmesi, söz konusu yeterlilikleri barındıran Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin oluşturulması ve Avrupa...


 • ŞUBAT 2014 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) AYLIK %0,43 ARTTI

  TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,89 ve on iki aylık ortalamalara göre...


 • SENDİKAMIZDAN BİR İSG PROJESİ DAHA: İSG MEVZUATINA UYUM (İSG-UYUM) PROJESİ

  30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile Kanun’a bağlı olarak çıkartılan 41 Yönetmelik ve 7 Tebliğden oluşan ilgili mevzuat İSG...


 • ÇEİS İSG KOMİTESİ 13. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  ÇEİS İSG Kurulu’nun önerisi ve Sendikamız Yönetim Kurulu’nun tasvipleri ile oluşturulan ÇEİS İSG Komitesi 13. toplantısını 05 Mart 2014 tarihinde Sendikamızın İstanbul Merkez Binası’nda...


 • ÇEİS İSG KURULU 33. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

  Sektörel düzeyde gerçekleştirdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasını sağlayan ÇEİS İSG Kurulu’nun 33. Toplantısı, 25 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da,... • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma