SENDİKAMIZIN 17 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TOPLANAN 28. OLAĞAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR

1-    Divan Başkanı gündemde bir değişiklik veya ilave konusunda delegelerin bir önerisinin olmadığını gördükten sonra, gündemin kabulüne,

2-    ÇEİS Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının tasvibine,

3-    2016-2017-2018 yılları için bilanço, gelir ve gider hesaplarının tetkik edilerek oybirliğiyle tasvibine,

4-    Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrasına,

5-    6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 11/f maddesi uyarınca Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek ücretlerle, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi ve Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tespiti için yapılan görüşmeler sonucunda,

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine 2016 – 2017 – 2018 yıllarında yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmeleri için herhangi bir ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal haklarının ödenmemesine,

Geçici olarak görevlendirileceklere Yönetim Kurulu’nca tespit edilmek ve Genel Sekretere ödenen aylık Brüt ücretin yarısını geçmemek şartıyla ücret ve yolluk ödenmesine,

6-    Sendikamızın 2016-2017-2018 dönemi “Bütçe Talimatı”nın  Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edildiği şekliyle aynen kabul edilmesine,

7-    Harcamaların Anatüzük, İç Yönetmelik  ve Bütçe Talimatı dahilinde yapılmasına,

8-    Sendika Anatüzüğü’nün “SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI” başlıklı 4. maddesi ve “ORGAN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ” başlıklı 16. maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu’nun değişiklik teklifleri müzakere edilerek, her iki maddenin önerildiği şekilde değiştirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Denetleme Kurulu Raporu için tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavir Raporu için tıklayınız.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma