ÇOK AMAÇLI SAĞLIK RİSKİ ÇALIŞMASI

“Çok Amaçlı Sağlık Riski Çalışması” (CHRS) 2005 yılında, Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) tarafından, çimento tozuna maruziyet dolayısıyla oluşabilecek sağlık risklerini kapsamlı ve bilimsel bir şekilde incelemek amacıyla başlatılmıştır.
Çalışma, kendi altında birçok alt çalışmadan (Literatür Taraması, Toksikolojik Çalışma, Akciğer Fonksiyon Çalışması vb.) oluşmaktadır.
Ülkemiz Çimento Sektörü de, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) girişimi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS) ulusal koordinatörlüğünde Akciğer Fonksiyon Çalışması’na iştirak etmiştir. Çalışmada, ülkemizden, Adana Çimento San. T.A.Ş., Akçansa Çimento San. T.A.Ş. Büyükçekmece Çimento Fabrikası, Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş., Batıçim – Batı Anadolu Çimento San. A.Ş., Bolu Çimento San. A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş., Denizli Çimento San. T.A.Ş., Nuh Çimento San. A.Ş. ve Limak Çimento San. T.A.Ş. Ankara Çimento Fabrikası yer almaktadır.
Projede ülkemiz dışında, Estonya, İspanya, İsviçre, İsveç, İtalya, Norveç ve Yunanistan yer almakta olup, 8 ülkeden toplam 24 çimento fabrikası projeye iştirak etmektedir. Çalışmada, 2007-2011 yılları arasında çalışanların çimento tozuna maruziyetleri ve bu maruziyetin solunum fonksiyonlarında yarattığı herhangi bir etkinin olup olmadığı izlenecektir. 2010 yılı itibariyle 2007 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen maruziyet ölçümleri ve solunum fonksiyon testleri tamamlanmış olup, 2011 yılında yapılacak son ölçümlerle birlikte 2012 yılında çalışmanın raporu yayınlanacaktır.
Çok Amaçlı Sağlık Riski Çalışmasının tamamında şu ana kadar alınan neticeler ise;
  • Fransa’da yaklaşık 9000 çimento sektörü çalışanını kapsayan araştırma neticesine göre, çimento sektöründe çalışmak sağlık riskleri açısından ölüm oranlarında artışa veya yaşam beklentisinin değişmesine neden olmamakta olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, çimento sektöründe istihdam edilen ve edilmeyenler arasında ölüm sebepleri arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır.
  • Almanya’da yürütülen Toksikolojik Çalışmanın neticelerine göre, çimento tozuna maruziyetten dolayı hücrelerde genetik bir değişiklik söz konusu değildir.
  • Çimento ve İnşaat Sektörlerinde çalışanların çimento tozuna maruziyet seviyelerini belirlemek için detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaya göre, İnşaat Sektörü çalışanları %30 seviyelerinde çimento tozu içeren karışık tozlara maruz kalırken çimento sektörü çalışanları daha yüksek seviyelerde çimento tozuna maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmalar, toza maruziyeti azaltmak için mühendislik ve hijyen kontrollerinde iyi uygulamaların tespitinde önemli bir rol oynamıştır.      

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma